Welkom in de ELO-Leiderschap!

Leiderschap is de functie die een groep professionals in beweging zet in de gewenste richting en vormt daarmee de overtreffende trap van professionaliteit.

                    

                                   Voor vergroting, zie Mindmap (in Module D)                             

Hoe doe ik dat? 

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het fenomeen leiderschap

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van leider

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.