Welkom in de ELO-Leiderschap!

Leiderschap is het op methodische wijze beïnvloeden van een groep richting het realiseren van bepaalde doelen door een of meer personen. 

                    

                                   Voor vergroting, zie Mindmap (in Module D)                             

Hoe doe ik dat? 

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het fenomeen leiderschap

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van leider

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.