Inleiding

De rol van persooonlijk leider is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om een groep professionals integraal, strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief richting te geven. Omdat leiders net als professionals altijd streven naar verbetering, spreekt men in dit kader ook wel van leiderschapsontwikkeling.

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt vanuit een duurzaam-strategisch geheel
  2. U positioneert zich op meta-niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van leider binnen een of meer eigen domeinen
  5. U kent uzelf
  6. U integreert dit alles tot een (persoonlijk-leiderschaps)systemische aanpak.

Meer weten? Zie ELO-Leiderschap