1.1 Inhoudelijk-structurele lijn

Leiderschap kan men inhoudelijk zien als een soort geextrapoleerde combinatie van professionaliteit en organiseren, waarbij men focust op de beinvloeding van groepen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het begrip (meta)professionaliteit
  2. U hanteert als organisatorisch kader bedrijfsvoering (zie ELO-Organisatie: Bedrijfsvoering)
  3. U bouwt voort op de organisatorische rol van manager (zie ELO-Organisatie: Organisator/Manager).

Meer weten? Zie Leiderschapsontwikkeling