Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men hier een systematische, weldoordachte manier van leiderschap om een bepaald doel te bereiken.  

                                               

                                    © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een onderliggende denkwijze
  2. U baseert zich op een onderliggende modelleringswijze in termen van stijl
  3. U gebruikt een gefaseerde leiderschaps-werkwijze
  4. U gebruikt een leiderschaps-beheerwijze in termen van bedrijfsrollen
  5. U gebruikt een systemische leiderschaps-ondersteuningswijze (zie ELO-Methodiek: Systemische werkvormen).

Meer weten? Zie ELO-Leiderschap

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Algemene praktijkaanpak (APA)