1.2.1 Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap verwijst naar het beheersen van een aantal competenties die nodig zijn om als 'professional' in een complexe setting duurzaam te kunnen functioneren. Invulling van een dergelijke lijn vindt doorgaans wel in samenspraak met deelnemers, maar wordt uiteindelijk toch top-down gestuurd via certificering en accreditatie vanuit een organisatie of beroepsvereniging.   

Bedrijfsvoering:
• Rationale kennis en kunde bedrijfsvoering, management & bestuur
• Financiering organisaties; budgetteringssystematiek
• Jaarrekening
• Rol medisch manager in ZH
• Rol Med.Spec.Bedrijf
• Organisatie van de gez.zorg en ziekenhuizen, nu en in de toekomst
• Rol van de zorgverzekeraar
• Rol van klachtencommissie, IGJ en tuchtrecht
• Taakstelling organisatie 
• Personeelsbeleid

Zelfmanagement:
• Financiële organisatie eigen toekomst
• Arbeidsongeschiktheid(verzekering)
• Verminderde inzetbaarheid

Vaardigheden:
in relatie tot de groep:
• Relatiemanagement
o Betekenisvolle werkrelaties creëren
o Draagvlak creëren
o Invloed uitoefenen in een team/netwerk
o Ingrijpen in lastige samenwerkingsrelaties
o Spanning de-escaleren

in relatie tot de taakinhoud:

alle argumenten op/boven tafel krijgen
o Waarderend onderzoeken
o Deep democracy

in relatie tot aansturing:
o Leidinggeven in complexiteit
o Sturen van professionals
o Sturen van verandering
o Situationeel leidinggeven
o Coachend leidinggeven
o Operationeel leidinggeven
o Leidinggeven aan/in een overleg
o Versterken positie leidinggevende
o Mobiliseren kennis van/in de groep

• Omgaan met meningsverschillen
• Systemisch werken
• Belbin’s groepsrollen

de ander als individu:
• Organiseren als ontwikkelproces
• Werken met stuurcijfers
• Anders (multi-perspectivistisch) kijken
• Outputsturing
• Omdenken
• Talentmanagement
• Mediation
• Plannen & organiseren
• Samenwerken
• Netwerken
• Conflicthantering
• Verkennen onderstroom

Ik (ken uzelve):
• Persoonlijk leiderschap
• Duurzaam en bevlogen werken
• Liefdevol werken
• Kernwaarden onderzoeken
• Roos van Leary
• Reflecteren op eigen handelen in de praktijk

Meer weten? Zie Leiderschapsvormen