3.2 Canmeds-gedachte

Onder leiderschapsstijl verstaat men de combinatie van metacompetenties met 'de wijze van zijn' van de leider als persoon.

                                                            

Hoe doe ik dat?

  1. U streeft naar integratie en eenheid (leadership expert)
  2. U streeft naar balans (communicator)
  3. U heeft een sterke sociale orientatie (collaborator)
  4. stuurt indirect (manager)
  5. U denkt vanuit richting en ontwikkeling (advocate)
  6. U beslist vanuit wijsheid (scholar)
  7. U doet aan zelfsturing. (professional)

Meer weten? Zie Stijl